Projekty unijne

                    

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

Innowacyjna forma kwasu masłowego w terapii chorób jelita grubego

w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0450/17

Wartość projektu: 543.17,71 zł

Kwota dofinansowania: 390.481,07 zł
 

Celem projektu jest opracowanie preparatu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w wysokiej dawce, w formie preparatu dojelitego dawkowanego jeden raz na dobę, dla pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi i chorobami zapalnymi jelit.
Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są składnikami naturalnych tłuszczów zwierzęcych i roślinnych. Powstają również w jelicie grubym na drodze fermentacji błonnika przez prawidłową florę przewodu pokarmowego. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są podstawową substancją odżywczą dla nabłonka jelit, w szczególności jelita grubego. W licznych stanach chorobowych dochodzi do zaburzeń prawidłowej flory jelita grubego odpowiedzialnej za produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. W innych przypadkach dochodzi do uszkodzenia nabłonka jelitowego i zmian we florze jelitowej. Wszystkie te sytuacje prowadzą do niedoboru krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, nieprawidłowego odżywienia nabłonka jelitowego i w efekcie do zaburzeń w funkcjonowaniu jelit. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe znajdują zatem zastosowanie w leczeniu chorób jelit, szczególnie czynnościowych i zapalnych chorób jelita grubego.